07/06/2011

บันทึก โดย ในกลุ่ม ข่าวทั่วไป

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554

แสดงความคิดเห็น :

Leave a Reply